4 พฤษภาคม 2562 พะเยา พบไฟป่าต่อเนื่องชาวบ้านเริ่มเผาพื้นที่หลังผ่านประกาศห้ามเผา

ที่มา: http://www.banmuang.co.th/news/region/149884

ยังคงพบสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่จังหวัดพะเยา อย่างต่อเนื่อง และยังคงทำให้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กยังคงเกินค่าอยู่ในสภาวะเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ขณะที่ชาวบ้านเริ่มเข้าทำการเผาเศษวัชพืชในพื้นที่ตนเอง โดยล่าสุดค่าหมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยายังคงวิกฤติโดยค่า PM 2.5 อยู่ที่ 78 ไมโครกรัม ค่า PM 10 อยู่ที่ 96 ไมโครกรัม และ AQI อยู่ที่ 170 ไมโครกรัม ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ภาพไฟไหม้ป่าในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ยังคงสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน หลายจุดหลังสถานการณ์ไฟป่ายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ ซึ่งผ่านห้วงเวลาการประกาศห้ามเผา เมื่อวันที่ 30 เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งก็ยังคงพบไฟป่าเกิดขึ้นหลายจุด จนทำให้ค่าหมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยายังคงวิกฤติและเกินมาตรฐาน โดยค่า PM 2.5 อยู่ที่ 78ไมโครกรัม ค่า PM 10 อยู่ที่ 96 ไมโครกรัม และ AQI อยู่ที่ 170 ไมโครกรัม ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ขณะที่พบว่าชาวบ้านในหลายพื้นที่เริ่มเข้าทำการเผาเศษวัชพืช บริเวณพื้นที่ตนเอง และริมทาง หลังผ่านประกาศห้ามเผา ซึ่งคาดว่าสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ ยังคงจะส่งผลกระทบไปอีก จนกว่าจะมีฝนตกลงมาในพื้นที่ และจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้น ขณะที่ทางจังหวัดพะเยา โดยศูนย์อำนวยการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ยังคงขอความร่วมมือชาวบ้านให้หลีกเลี่ยงการเผาพื้นที่ทางการเกษตรและเศษวัชพืชภายในครัวเรือนไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์หมอกควันยังไม่คลี่คลาย